لطفا برای استفاده از این سامانه از مرورگرهای فایرفاکس و یا گوگل کروم استفاده کنید
نوع:
موضوع تاریخ ایجاد مشاهده
Data pager
123
Page size:
PageSizeComboBox
select
 51 items in 3 pages
اطلاعیه - طراحی سازه 21395/06/28 مشاهده
اطلاعیه - طراحی سازه1395/06/28 مشاهده
اطلاعیه دوره های تفکیک آپارتمان1395/06/09 مشاهده
اطلاعیه مهم درخواست وام 1395/05/16 مشاهده
مدارک ثبت اضافه بنا جهت صدور پایان کار1395/06/29 مشاهده
اطلاعیه اجرایی شدن تعرفه 941394/03/11 مشاهده
اطلاعیه مهم انتخابات بازرسان1394/03/11 مشاهده
اسامی چندبرابرظرفیت آزمون استخدامی دفترنمایندگی1394/02/20 مشاهده
اطلاعیه مهم برگزاری کلاس های نقشه برداری1394/02/13 مشاهده
اطلاعیه مهم بیمه تکمیلی1394/02/13 مشاهده
آگهی مهم استخدام پرسنل دفترنمایندگی ساری 1394/01/25 مشاهده
اطلاعیه مهم بیمه تکمیلی1394/01/11 مشاهده
ثبت نام دردوره های گاز 2پوند الی 60 پوند1393/11/11 مشاهده
آگهی استخدام پرسنل دفترنمایندگی ساری 1393/11/05 مشاهده
اطلاعیه مهم : رعایت بندهای 6و15 مبحث دوم جهت شرکتهای طرح ونظارت 1393/09/17 مشاهده
آگهی مناقصه شرکت مازند نظام1393/09/03 مشاهده
نشانی های جدید انجمن صنفی کارگران واستادکاران1393/07/29 مشاهده
اطلاعیه مهم درخصوص دوره تفکیک آپارتمان1393/07/26 مشاهده
چک لیست شهرسازی 1393/07/24 مشاهده
قابل توجه داوطلبان آزمون خرداد 93 که نتایج آنها دردست بررسی میباشد1393/07/24 مشاهده
موضوع تاریخ ایجاد مشاهده
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 78 items in 4 pages
نتایج بررسی نقشه مورخ 95/07/061395/07/06 مشاهده
رسید دریافت سهم کانون جهت مجریان و ناظرین وطراحان1395/07/05 مشاهده
بررسی نقشه 95/07/031395/07/03 مشاهده
بررسی نقشه 95/6/271395/06/27 مشاهده
بررسی نقشه 95/6/271395/06/27 مشاهده
بررسی نقشه 95/06/231395/06/24 مشاهده
بررسی نقشه 95/6/201395/06/21 مشاهده
بررسی نقشه 95/6/201395/06/21 مشاهده
بررسی نقشه 94/6/161395/06/16 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/06/131395/06/13 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/06/091395/06/09 مشاهده
نتایج بررسی نقشه مورخ 95/06/061395/06/06 مشاهده
بررسی نقشه 95/6/21395/06/02 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/05/301395/05/30 مشاهده
نتایج بررسی نقشه مورخ 95/05/161395/05/16 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/05/121395/05/12 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/05/051395/05/05 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/05/021395/05/02 مشاهده
بررسی نقشه 95/4/291395/04/30 مشاهده
نتایج بررسی نقشه 95/04/261395/04/26 مشاهده